Nieodzownym elementem jaki kojarzy się z biznesem są finanse. Co to w takim razie są finanse w biznesie?

Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie należy zastanowić się najpierw jaka jest idea prowadzenia biznesu. Otwierając nowy biznes zawsze w pierwszej kolejności zastanawiamy się ile możemy zarobić na tym biznesie.

Dokonujemy wyliczeń przychodów i kosztów i wyniku finansowego jaki osiągniemy na danej działalności – i to jest pierwszy element finansów w biznesie – osiągnięcie dodatniego wyniku finansowego z tytułu prowadzonej działalności. Podstawowe finanse w biznesie to sukcesywne osiągnie dodatnich wyników działalności tak aby biznes mógł się rozwijać. Co jeszcze kojarzy się ze słowem finanse w biznesie – tym parametrem jest poziom inwestycji – aby firma mogła się rozwijać musi przynosić dodatnie wyniki finansowe ze swojej działalności – aby firma mogła iść z postępem musi inwestować swoje dodatnie wyniki finansowe kupując nowy park maszynowy i urządzeń, kupując lub wytwarzając nowe wartości niematerialne i prawne jako czynniki wytwórcze dóbr i usług.

Firma, która nie inwestuje cofa się w rozwoju. Przetrwają tylko firmy, które stale się rozwijają inwestując w nowe technologie i rozwiązania służące danej działalności swoje dodatnie wyniki finansowe. Ale co w sytuacji kiedy firma jest w stadium początkowym swojej działalności i przynosi mizerne zyski lub wychodzi na potocznie mówiąc zero, wówczas zarządzający podejmują decyzję o finansowaniu inwestycji kapitałem obcym a tj kredytem lub leasingiem.

Umiejętność zarządzania finansami w firmie będącej w takiej fazie ma kluczowe znaczenie – zarządzający muszą brać pod uwagę przyszłe zyski i poziom ich wysokości w związku z wzrostem inwestycji finansowanych kapitałem obcym od którego muszą w przyszłości płacić odsetki a co za tym idzie obniżać poziom rentowności i przyszłych zysków – jest to unikalna umiejętność tak zarządzania finansami żeby nie przegrzać firmy lub nie przeinwestować tak aby potem wypracowane zyski zostały zjedzone przez spłatę kapitału zamrożonego w majątku firmy.

Jakie są jeszcze inne elementy finansów w biznesie a w szczególności na co muszą zwracać uwagę zarządzający. Działalność firmy to nie tylko zamrażanie środków w inwestycje i na rozwój ale to ciągłe krążenie tzw majątku obrotowego w firmie a tj zapasów i należności. Zarządzający dbając o finanse muszą pamiętać o sukcesywnym spływie i monitorowaniu należności. W szczególności ich wpływu w postaci środków pieniężnych na konto i polityce rotacji zapasów, które magazynowane i zalegające długo na stanie powodują zamrożenie gotówki i brak środków choćby na bieżące regulowanie zobowiązań. Dlatego tak nieodzownym elementem finansów w biznesie jest odpowiedni sposób zarządzania zapasami i należnościami, a szczególnie dbanie o ich szybką rotację w celu zwiększenia środków pieniężnych dostępnych w firmie. Im więcej środków pieniężnych jest dostępnych na rachunku bankowym i w kasie firmy, tym więcej można podejmować decyzji zarówno inwestycyjnych, jak i związanych z bieżącym zarządzaniem tymi środkami a w szczególności wchodzeniem w nowe kontrakty czy kupowaniem nowych asortymentów towarowych. Mechanizm ten powszechnie nazywa się cyklem obrotu gotówki w przedsiębiorstwie i jest nierozerwalny z zarządzaniem finansami w każdym biznesie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *