Analiza finansowa biznesu – co musisz wiedzieć?

Zakładając własną firmę, planując jej działalność, badając działalność innych firm, porównując stan swojej firmy z osiągnięciami konkurencji, trzeba dokonywać analizy, jak dobrze lub bez powodzenia firma prowadzi działalność. Analiza ta opiera się głównie na badaniu wyników finansowych firm. Wskaźniki te są najistotniejsze, mają decydujący wpływ na wyniki działań i dają pełny obraz tego, jak sprawy mają się w firmie.

Analiza finansowa biznesu

Warunki, na podstawie, których możliwe jest przeprowadzenie obiektywnej oceny stanu przedsiębiorstwa w określonym czasie i zmiana tego stanu są nazywane kryteriami ekonomicznymi działalności firmy. Istnieje znaczna liczba takich kryteriów stosowanych w procesie analizy kondycji finansowej i działalności gospodarczej firm.

Płynność aktywów (majątku firmy) charakteryzuje się możliwością szybkiego ich przekształcenia w pieniądze, co decyduje o wypłacalności firmy. Przy takiej okazji firma nie może obawiać się posiadania zobowiązań pieniężnych, które nie przekraczają aktywów płynnych (aktywa, które można szybko zamienić na gotówkę).

W takim przypadku, nawet, jeśli firma nie uzyska wymaganego zysku, sprzedaje łatwo płynne aktywa. Najbardziej płynne aktywa to gotówka na rachunkach firmy. Nie wynika z tego, że trzeba mieć więcej pieniędzy na rachunkach firmy. Przy takiej taktyce firma będzie miała niewielki obrót funduszami, co również jest złe. Pożądane jest posiadanie minimalnej niezbędnej kwoty dostępnych pieniędzy lub możliwość szybkiego przekształcania innych aktywów w pieniądze.

Wskaźniki oceniające poziom płynności finansowej w prowadzonym biznesie

Wskaźnik pokrycia stanowi stosunek aktywów obrotowych (składniki majątku przedsiębiorstwa, które zamieniane są w środki pieniężne) firmy do jej bieżących zobowiązań. Pożądane jest, aby aktywa obrotowe posiadały, co najmniej zobowiązania krótkoterminowe. Następnie dzięki takim aktywom będzie możliwe pokrycie długów. Jeżeli obecny majątek pozostający do dyspozycji firmy jest wyraźnie niższy niż jego zobowiązania krótkoterminowe, istnieje ryzyko niewywiązania się z niepodaniem rzeczywistych zysków firmy, gdy będzie ona musiała spłacać swoje zobowiązania kosztem środków pieniężnych.

Rentowność jest jednym z najważniejszych kryteriów sukcesu firmy. Fakt rentowności wskazuje, że dochód przedsiębiorcy przekracza jego koszty związane z uzyskaniem tych dochodów. Przy zerowej lub ujemnej rentowności, to znaczy ze stratą, firma nie ma źródeł rozwoju i jest w stanie zbankrutować. Jednak fakt osiągnięcia zysku nie oznacza dużego sukcesu spółki, dlatego bezwzględna i względna kwota zysku, która charakteryzuje poziom rentowności firmy, jest również ważna.

Wskaźniki określające poziom rentowności przedsiębiorstwa

Rentowność wyrażona jest przez stosunek kwoty zysku osiągniętego przez przedsiębiorstwo przez pewien okres do wartości funduszy wykorzystanych i wydanych przez firmę na zysk. Rentowność jest jednym ze wskaźników wydajności firmy.

Kolejnym istotnym kryterium rentowności jest tzw. zwrot. Wskaźnik zwrotu pieniędzy pozwala ocenić, jak szybko przedsiębiorca może zwrócić zainwestowany przez siebie kapitał w firmę. Dzieląc kwotę pieniędzy zainwestowaną przez przedsiębiorcę w biznes przez kwotę rocznego zysku otrzymanego przez niego z wydatkowanych środków, uzyskiwana jest liczba lat, za które środki zostaną spłacone. Ten wskaźnik, opisuje, jak skutecznie zainwestował kapitał w działalność. Uważa się, że środki zainwestowane w małą firmę powinny zostać spłacone w okresie nieprzekraczającym pięciu lat.

Stopa obrotu kapitału charakteryzuje mobilność wykorzystania środków zainwestowanych w biznes. Stopę obrotów kapitałowych mierzy się, jako stosunek przychodów ze sprzedaży dóbr firmy przez pewien okres czasu np. rok do wartości pieniężnej aktywów przedsiębiorstwa, za pośrednictwem, których można było pozyskiwać i sprzedawać towary. Wskaźnik ten pokazuje, jakie przychody przynoszą pieniądze zainwestowane w aktywa firmy.

Kryterium rzetelności firmy charakteryzuje stopień bezpieczeństwa firmy z jej własnymi funduszami oraz jej zależność od zewnętrznych źródeł finansowania. Naturalnie, im bardziej firma otrzymuje fundusze własne, wewnętrzne źródła finansowania, a im mniej korzysta z zewnętrznych źródeł, tym wyższy poziom niezależności finansowej i trwałości firmy.

Wskaźnik trwałości firmy określa się, jako stosunek zewnętrznych zobowiązań firmy w kategoriach pieniężnych, tj. pożyczonych środków na pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe, do funduszy własnych firmy. Jednak ta zasada nie jest absolutna. Gdy biedny przedsiębiorca, który nie ma solidnych własnych środków, jest w stanie przeprowadzić dochodową, wysoce opłacalną operację za pomocą pożyczki, wówczas dopuszczalne jest rozpoczęcie działalności gospodarczej ze wskaźnikiem zrównoważonego rozwoju. Ale jednocześnie musi podjąć duże ryzyko i w tym sensie taka firma nie gwarantuje stabilności.

One Reply to “Analiza finansowa biznesu – co musisz wiedzieć?”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *